Vigyázunk értékeinkre? (folytatás)

Egy szóbeszédből ismert információt szerettem volna pontosítani, amikor Biatorbágy Főépítészénél, egy helyi védelem alatt álló ház bontásáról érdeklődtem. Kiderült: a hír igaz, valóban le akarják bontani a Nagy utca 33 alatt álló házat. Meglepő módon a védelem tényéről én adtam tájékoztatást.

A cikk megírása előtt megismert terv, a jelenlegi beépítési rendtől teljesen eltérő, részben lapos tetejű emeletes házat mutatott, mely kitöltené az utcafrontot, jellegében pedig a ma aktuális építészeti trendeknek felelt meg, nem törekedett a most meglévő utcaképi elemek megőrzésére.

A református presbiterek által kezdeményezet találkozón, az iskola tervei miatt kialakult helyzet jobb megismeréséért folyt a beszélgetés. Megtudhattuk, hogy több mint száz éves múltra tekint vissza a biai református oktatás, amit hosszú szünet után szeretnének újraindítani. Az első kiválasztott helyszín a biai református temető mellett volt, de az a beépíthetőségi korlátozások, és azok nehéz változtathatósága miatt nem vált be.

Válaszunkban megpróbáltuk bemutatni az értékvédelem céljait és fontosságát, elismertük az iskolaépítési szándék nemességét. A beruházás egy ennyire központi helyen kiemelt érdeklődésre tarthat számot, nagy körültekintéssel kell eljárni az utcaképbe való illesztésnél, a meglévő védett értékek kezelésénél. Egyesületünk nevében együttműködést ajánlottunk, de terveket nem fogadtunk el, hiszen nem is voltak véglegesek és a tervező sem jelent meg.

Ígéretet kaptunk a homlokzatok változtatására, de a helyszínhez ragaszkodtak a képviselők.

Az iskolaépítés szándéka valóban nemes cél, de vajon csak más létező értékek rovására teljesíthető? Építészetileg a legnagyobb kihívások közé tartozik régi épületek közé újat illeszteni, sokszor nem is sikerül. Saját korunk gondolatait közvetítjük, nem tudunk kibújni a bőrünkből. Jobb a bontás helyett inkább megőrizni, azt, ami ránk maradt. Valószínűleg ezért láthatunk olyan nagy építkezéseket is Budapesten, ahol bár az épületet (nem műemlék!) nagyrészt elbontják, mégis kínosan ügyelnek az eredeti homlokzat megmaradására.

Még nem ismerhettem meg az újabb terveket, de a válaszlevél alapján a jelenleg még védett házakat továbbra is teljes mértékben le kívánják bontani.

Sajnálom, hogy az iskolaépítők neheztelnek az ügy nyilvánosságra kerüléséért! A városkép védelmében hozott rendelkezések megtartása mindannyiunk közös érdeke.

Tüske Emil
2009 november 29.


Helyi értékvédelmi területek előírásai

8.§ (1) A 1/A, 1/B térképi mellékletben lehatárolt értékvédelmi területeken meg kell őrizni a településrész szerkezetét, azaz telekszerkezetét, az utcák vonalvezetését, a terület közterületi rendszerének, telekosztásának, beépítési struktúrájának karakterét. Védett utcaképek esetében védendő az egyes utcaszakaszok beépítésének léptéke, karaktere, légtéraránya az épített térfalak vonalvezetése. Ennek érdekében:
(2) Telekalakításnál:
– Nem szabad megváltoztatni a telekosztás jellegét, a jellemző telekszélességet, nem engedélyezhető telekösszevonás, csupán kisebb telekkorrekciók hajthatók végre, nyeles telek nem alakítható ki. Telekalakítás előtt elvi telekalakítási engedélyben kell tisztázni a telekalakítás engedélyezhetőségét.(….)

A Biai Református Egyházközség Presbitérium nyílt levele a Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesületnek.

Előzmény: Vigyázzunk értékeinkre!

Galéria

értékvédelem értékvédelem értékvédelem értékvédelem értékvédelem értékvédelem értékvédelem

Hozzászólások