Biatorbágyi Tájvédő Kör egyesületének egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

az Egyesület alapítói és tagjai a közhasznú jogállás megszerzése érdekében az 1989. június 21-én kelt Alapító Okiratukat a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseire figyelemmel az alábbiak szerint módosítják: “Biatorbágyi Tájvédő Kör egyesületének egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya” bővebben