A Biai Református Egyházközség Presbitérium nyílt levele a Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesületnek

Tisztelt Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület!

A Biai Református Egyházközség nevében köszönjük, hogy kiemelt érdeklődést tanúsítanak iskolaépítési kezdeményezésünk iránt. Természetesen nem kívántuk titokban tartani a szándékunkat, de különös módon önök hozták elsőként nyilvánosságra. Ha már így történt, a cikkük néhány állítását szeretnénk pontosítani.

A bevezetőben a következő mondat szerepel: „Az értékvédelem és az egyéni érdekek azonban nem feltétlenül vannak összhangban. Most éppen két védett épületünket fenyegeti bontás.”
E mondat szerint a biai reformátusok iskolaalapítási szándéka „egyéni érdek”, ami szemben áll az „értékek védelmével”. A valóság az, hogy értékelvű egyházi iskola létrehozásán fáradozunk, mely nyitott az egész település családjai számára. Sajnáljuk, hogy erről a város lakossága úgy értesült egy értékvédelem mellett elkötelezett civil szervezet honlapján, mint „fenyegető” veszélyről.

„Az ide tartozó gyülekezet már régóta tervezgeti a saját igényeinek megfelelő iskola megépítését. A templommal szomszédos régi házat már megvásárolták, illetve a későbbiekben megvennék a Szily-Fáy kastély felé következőt is.”
Az iskolaalapítás nem az alapítók „saját igényeiről” szól, hanem a következő nemzedékek iránt érzett felelősségről. A régebbi, vagy hosszabb távú terveinkről a cikk szerzője nem kért tőlünk hivatalos felvilágosítást. Nem tudjuk pontosan, hogy milyen forrásokból dolgozott, de kérjük: ha a jövőben bármilyen információra van szüksége, forduljon a gyülekezet vezetőségéhez bizalommal!

„… szabad-e a műemlék kastély és a református templom között lévő háromháznyi távolságba beékelni egy nagy homlokzatmagasságú, az utcaképbe nem illeszkedő iskolát, melynek tornaterme a főút túloldalán van!”
E mondattal a szerző megelőlegez egy állítást. Azt kommunikálja a város lakossága felé, hogy iskolánk semmiképp nem fog az utcaképbe illeszkedni. A valóság az, hogy a régi építészeti értékeket megőrizve szeretnénk újat létrehozni. Az pedig, hogy a tornaterem az út túloldalán lesz, egyrészt nem egyedi megoldás, másrészt törvényesen lehetséges, harmadrészt nem a tájvédelem tárgykörébe tartozik. Önmagában az erre vonatkozó utalás viszont alkalmas arra, hogy negatív hangulatot keltsen a leendő iskolával szemben.

Nagyra értékeljük a tájvédők küzdelmét építészeti és természeti értékeink védelmében. Úgy gondoljuk, akad feladatuk bőségesen! Ám sajnos, az írás összességében azt sugallja, hogy önös érdekeinknek megfelelően, városunk rovására, az értékvédelmi szempontokat figyelmen kívül hagyva, sőt: a helyi védelmi rendelet megsértésével – vagyis törvénysértő módon – akarunk építészeti értékeket felszámolni.

Amikor az építkezéshez megvásároltuk a templommal szomszédos telket a romos állapotban levő parasztházzal, nem kaptunk arról felvilágosítást, hogy a házat bontási tilalom védi. Amint azonban értesültünk a problémáról, megbeszélésre invitáltuk a tájvédő kör tagjait, és biztosítottuk őket, hogy hajlandók vagyunk minden ésszerű kompromisszumra. Elmondtuk: arra törekszünk, hogy szép, az utcaképhez és a tradicionális templomépülethez illeszkedő új épületeket hozzunk létre. Ennek érdekében szívesen fenntartjuk a további kommunikációt, kérjük és várjuk konstruktív javaslatokat. Együtt tekintettük át a vázlatokat, és elfogadtuk a tájvédők javaslatát, hogy a Nagy u. 28. szám alatt, a régi parókiaépületben az öltözők kialakításánál törekedjünk az eredeti homlokzat reprodukálására. A későbbiekben a főépítész asszonnyal való egyeztetés során az is felmerült, hogy az általunk megvásárolt parasztház utcai homlokzatát őrizzük meg, pontosabban lebontás után építsük újjá. Jelenleg is folynak a szakmai tárgyalások a gyülekezetünk által megbízott ProArchitectura díjas építész, Csongrádi János, a tájvédők építésze, Nagy Iván, valamint Körmendi Judit főépítész asszony között az egységes, esztétikus utcakép megőrzése érdekében.

Természetesen az egyházközség mind az építkezés, mind az iskola üzemeltetése során tartani fogja magát a hatályos törvényekhez és az elemi tisztességhez. Kérjük a tájvédő kör cikkíróját, hogy a kezdeményezésünket ne akarja rossz színben beállítani, és ne gyanúsítson minket nyilvánosan azzal, hogy törvényt akarunk sérteni. Csak a kölcsönös bizalom és korrektség jegyében lehetséges a további együttműködés.

Egyúttal kérünk minden jó szándékú biatorbágyi lakost és civil szervezetet, támogassák a kezdeményezésünket!

Köszönettel:
A Biai Református Egyházközség Presbitériuma

Előzmény: Vigyázzunk értékeinkre!

Vigyázunk értékeinkre? (folytatás)

Hozzászólások