Helyi lap 1956-ból

Több száz oldalnyi irat, számos érdekes dokumentum került elő 2006 szeptemberében a Pest Megyei Levéltárból, melyek újabb adalékokkal szolgálnak az 1956-os forradalom és szabadságharc biatorbágyi eseményeivel kapcsolatban. Ezek közül az alábbiakban két kuriózumot teszünk közzé: a rendőrségi kihallgatások során készült fotókat és az 1956. decemberének elején még működő nemzeti bizottság két tájékoztatóját. Ez utóbbi dokumentumok bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy a forradalom utáni hetekben jelent meg községünkben – talán településünk története során első alkalommal – helyi lap.

1956 Biatorbágy Több száz oldalnyi irat, számos érdekes dokumentum került elő 2006 szeptemberében a Pest Megyei Levéltárból, melyek újabb adalékokkal szolgálnak az 1956-os forradalom és szabadságharc biatorbágyi eseményeivel kapcsolatban. Ezek közül az alábbiakban két kuriózumot teszünk közzé: a rendőrségi kihallgatások során készült fotókat és az 1956. decemberének elején még működő nemzeti bizottság két tájékoztatóját. Ez utóbbi dokumentumok bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy a forradalom utáni hetekben jelent meg községünkben – talán településünk története során első alkalommal – helyi lap.

1956 Biatorbágy Először a rendőrségi felvételekhez némi magyarázat. 1957 őszén szinte egyszerre kezdődött meg – előzetes letartóztatások után – Várnai György, a nemzeti bizottság elnöke, Kecskés László, a nemzeti bizottság titkára, valamint Szász Lóránt, a nemzeti bizottság tagja, nemzetőr, a forradalom napjaiban alakult biai ifjúsági szervezet vezetője rendőrségi kihallgatása. A három személy ügyét a nyomozók együtt kezelték. A kihallgatásokról és a kapcsolódó tanúvallomásokról egy 187 oldalas vizsgálati dossziét őriz a levéltár. Ez a dosszié tartalmazza a most közölt felvételeket a három érintett személyről. 1956 Biatorbágy Szász Lórántot két nappal őrizetbe vétele után, Kecskés Lászlót és Várnai Györgyöt a kihallgatásokat követően fényképezték le. Szász Lóránton és Kecskés Lászlón szembetűnő, hogy a zakó alatt szokatlanul gyűrött és rendezetlen a felsőtestükön viselt ruhadarab.

Várnai György egy év, öt hónapnyi börtönbüntetést kapott, amit négy nap híján le is töltött, ítéletét nem enyhítették. 1957. március 14-től-1958. február 14-ig közbiztonsági őrizetben volt. 1958. október 10-től kerül újra börtönbe, 1959. április 6-án közkegyelem folytán szabadul. Kecskés Lászlót a Pest Megyei Bíróság egy évi börtönbüntetésre ítélte, amit a Legfelsőbb Bíróság fél évre enyhített. 1957. március 11-től október 1-ig közbiztonsági őrizetben, 1957. október 1-től 1958. február 14-ig előzetes letartóztatásban volt, ezzel büntetését kitöltötte. Szász Lórántot a Pest Megyei Bíróság egy évi börtönbüntetésre ítélte, amit a Legfelsőbb Bíróság három évi próbaidőre felfüggesztett. 1957. szeptember 9-től-1958. február 14-ig előzetes letartóztatásban volt.

A Biai és Torbágyi Nemzeti Bizottság Tájékoztatója címmel két ízben – 1956. december 1-én és december 8-án – kibocsátott egy-egy oldalas helyi kiadványt fotómásolatban közöljük. A másolatok mellett olvashatják a kiadványok helyesírási hibáktól megtisztított, itt-ott stilizált szövegét. A tájékoztatók hátterének bemutatásakor a rendőrségi kihallgatási jegyzőkönyvekre támaszkodhatunk. Ezekből kitűnik, hogy a nemzeti bizottság – október végi megalakulása után közel egy hónappal – a túlélésért küzdött. A Várnai György vezette csoport egy nagygyűléssel, szavazással próbálta megerősíteni a bizottság legitimitását.

Ebben előkészítő szerepe lehetett a két tájékoztatónak. Kecskés László vallomásában szerepel, hogy a kiadvány elindításáról a nemzeti bizottság döntött. A tájékoztatók szövegét a kihallgatások szerint Várnai György írta, Szász Lóránt a nyelvtani korrigálást vállalta magára, vélhetően inkább a második számnál. Kecskés Lászlóval ketten végezték a tanácsházán lévő stencilezőgéppel a sokszorosítást. Szász úgy emlékezett, hogy a tájékoztató 330 példányban jelent meg. Bíró Gyuláné v.b. titkár tanúvallomásában olvashatjuk, hogy egy példányt a tanácsháza ajtajára is kifüggesztettek. Várnai György kihallgatásakor úgy nyilatkozott, hogy a tájékoztatót Ébner György adta át a helyi újságárusnak, aki a lakosság között szétosztotta. Ébner György a nemzeti bizottság tagjait említi, akiknek a rájuk bízott körzetben kellett terjeszteniük a kiadványt. A második számból sokat 1956. december 9-én, a mezőgazdasági szakiskola udvarára szervezett nagygyűlésen osztottak szét. Várnai szerint egy Únyi nevű újságárus végezte el ezt a feladatot. A nemzeti bizottság azért rendezte a szakiskola udvarán a gyűlést, mert a plakátok és a hangosbemondó mellett számítottak azokra, akik a vasárnapi istentisztelet után a templomból kijönnek. Várnai György vallomásában szerepel az is, hogy a rendezvényen mintegy kétszázan vettek részt. A nemzeti bizottság elnöke felolvasta az azokban a napokban országos sztrájkot hirdető Nagy-Budapesti Munkástanács memorandumát, az egybegyűltek pedig megszavazták az általa vezetett szervezet további működését.

Nánási Tamás

Hozzászólások