Helyi lap 1956-ból

Több száz oldalnyi irat, számos érdekes dokumentum került elő 2006 szeptemberében a Pest Megyei Levéltárból, melyek újabb adalékokkal szolgálnak az 1956-os forradalom és szabadságharc biatorbágyi eseményeivel kapcsolatban. Ezek közül az alábbiakban két kuriózumot teszünk közzé: a rendőrségi kihallgatások során készült fotókat és az 1956. decemberének elején még működő nemzeti bizottság két tájékoztatóját. Ez utóbbi dokumentumok bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy a forradalom utáni hetekben jelent meg községünkben – talán településünk története során első alkalommal – helyi lap. “Helyi lap 1956-ból” bővebben


Biai és Torbágyi Nemzeti Bizottság tájékoztatója 1956. december 1.

1956 Biatorbágy1956. december 1.
I. évfolyam 1. szám

1956. október 23. a magyar történelemben új fejezet kezdete.

(…) hanem forró és piros magyar vérrel íródott be drága hazánk történelmében, egy egész országot átformáló nemzeti felkelés indult el ezen a napon és a forradalom szele végigszáguldva hazánk felett elsöpörte a terror és az önkény rémuralmát. A bűnös Rákosi-Farkas-Gerő klikk jogtipró rendszere örökre eltűnt a történelem süllyesztőjében. A forradalom eredményeképpen jöttek létre a Forradalmi Munkástanács Nemzeti Bizottságok. Így kezdte meg működését a helyi Nemzeti Bizottság is. Egy hónapi működése bebizonyította, hogy tagjai olyan becsületes magyar embereinket nem a bosszú, vagy a hatalmi vágy vezérel, hanem egyetlen céljuk a félelemmentes, szabad s független Magyarország építése. Eddigi működésünk alatt javaslatot tettünk a helyi Tanács végrehajtó bizottságának átalakítására és a helyi iskola igazgatóságának leváltására. Az új végrehajtó bizottságot a helyi Tanács demokratikus alapon, titkos választással alakította át újjá.

Természetes, hogy a suttogó propaganda elkezdte működését a Nemzeti Bizottság ellen is, már arról is beszéltek, hogy lista készült egyes kommunistákról. Ezúton utasítjuk vissza az ilyen és ehhez hasonló aljas rágalmakat. Csak az beszél így, aki így is gondolkozik. Akinek első dolga volna listát készíteni, ha ő alkotná a Nemzeti Bizottságot. Ezek az emberek nem tudják talán elképzelni, hogy vannak még egyenes jellemű becsületes magyar emberek? Hát ezúton közöljük, hogy vannak. Mégpedig igen sokan. Mi nem káderlapok alapján … pártállásra való tekintettel kívánunk emberekkel elbírni. Egy a fontos: magyar ember és becsületes hazafi legyen. Természetesen a kompromittált, népellenes személyeknek sürgősen félre kell állniuk. A becsületes élethez ezeknek is … lesz joga, de a vezető helyekről távozniuk kell, vissza a termelő munkába … bizonyíthatják be jó szándékukat. Számtalanszor kihangsúlyoztuk már, hogy ellene vagyunk minden egyéb elégtételnek, ilyet eddig sem engedtünk meg a faluban, de ezután sem engedjük.

Az új élet kialakításában még rengeteg feladat és munka vár a szabadságra és függetlenségre vágyó magyar népre. Az önkény és a terror által diktált cselekmények egész sorát kell felülvizsgálni és helyrehozni. Szocializmust akarunk, de a magyar adottságok figyelembe vételével. Azt akarjuk, hogy ez … most már őszinte szívből, becsületes munkával történjék meg. Így alulról kezdve igazán titkos választással kell megválasztani vezetőinket (tanácstagjainkat, földművesszövetkezet vezetőségét stb.). Azt akarjuk, hogy valóban azok kerüljenek az élre, akik teljesen élvezik a nép bizalmát. Akinél nem az a döntő tényező, hogy milyen káder. Hanem rendelkezzen megfelelő tudással és szakmai képzettséggel. Ki kell jelentenünk, ellene vagyunk minden forradalmi, fehérterrorista megnyilvánulásnak, és szembeszállunk az önkényes restaurációs kísérletekkel szemben.

Új életet akarunk élni. Félelemmentes szabad és független magyar életet. Sorsunkat mi magyarok alakítjuk ki, de magyarul.

Rendet, nyugalmat és békét akarunk ebben az országban. Tiszta szívvel kezdtük meg és vívtuk végig a forradalmat és tiszta szívvel és tiszta kézzel kívánjuk szolgálni ezer sebből vérző országunkat az egész emberiség előtt!

Add tovább!

Alján kézírásos feljegyzés:
Ezt a tájékoztatót én és Szász Lóránt sokszorosítottuk. Mi csak stencileztük. Várnai írta a szöveget.
Bpest 1957 okt. 28.
Kecskés László


Biai és Torbágyi Nemzeti Bizottság Tájékoztatója 1956. december 8.

1956 Biatorbágy

1956. december 8.
I. évf. 2. szám

„Habár felül a gálya, s alul a víznek árja, mégis a víz az úr.” Több mint száz éve írta a költő ezen örök érvényű igazságot, s mindig a víz maradt az úr. A terror és az önkény uralma a népet kiszipolyozó zsarnokság csak ideig-óráig mutatta be áldozatát a sátán oltárán. A zsarnokság kezdetén már meg voltak számlálva napjaik. Az elnyomott nép veszélyesen izzó belső tűz, melyet lángra lobbant mindig a szabadság erejének legkisebb fuvallata is. Ezért hívjuk fel mindenki figyelmét, aki akár a rákosi-restaurálás, akár a fehér terror útját szeretné követni, hogy ne játsszon a tűzzel. E nép megízlelte, hacsak rövid időre is, a szabadság bódító nektárját, kitűzte a szabadság zászlaját és e zászlót örökre megvédi a nép.

Mint minden zavaros, átmeneti időszaknak, sajnos a nemzeti forradalomnak is meg vannak a maga vámpírjai. Ezek közé tartoznak azok az árdrágítók, akik képesek 5-6 Ft-ot kérni a tojás darabjáért és lelkiismeretlenül emelik fel a burgonya árát is. S a nyomornak ezen aljas vámszedői, látszólagos nyugalommal sétálnak közöttünk. Hát van lelkiismeretük ezeknek a biatorbágyi egyéneknek?! Legyen büntetésük a közmegvetés! Adjátok szájról-szájra neveiket és közösítsétek ki őket! Igen érdekes, hogy minden felszólítás nélkül teljesítik az adókivetési kötelezettségüket a polgárok. Meg kell jegyeznünk, hogy esetleges adómérséklés esetén nincs ok a nyugtalanságra, mert az esetleges többletfizetés átmegy a jövő évre, mint túlfizetés.

Igen dicséretre méltó eljárás az, amikor a felnőtt ezer féle módszert talál arra, hogy a gyermekek rossz szokásait nyesegeti, nevelgeti. Ugyanakkor azonban a felnőtteken teljesen úrrá lesz egy igen furcsa és rossz szokás. Ez a sorbanállás. Talán nem ízlik a hús, ha nem áll sorba érte? Vagy jobban áll rajta a kardigán, ha már hajnalban sorba áll érte? Kérjük, ne értsenek félre. Nem a gúnyolódási szándék mondatja ezt velünk, hanem az az érthetetlenség, amelyet sokan tanúsítanak ezekben a napokban. Semmi értelme, higyjék el, hogy annyira törik egymást az emberek a textil-üzlet előtt. Hiszen tapasztalhatták már eddig is, van itt áru elég és állandóan hoznak újat és újat. Biatorbágyi dolgozók, legyetek legalább magatartásban méltók dicső szabadságharcosainkhoz.

Papírhiányra való tekintettel felkérjük kedves olvasóinkat, hogy olvasóink közül valaki papírral rendelkezik, bocsássa azt a biai és torbágyi Tájékoztató szerkesztősége részére. Tájékoztatónkat ugyanis csak úgy tudjuk megjelentetni, ha olvasóink is támogatnak bennünket.

Olvasd és add tovább!