A Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 2008. évi közhasznúsági jelentése

Egyesület neve: Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület
Egyesület címe: 2051 Biatorbágy, Szabadság út 3.
Adószáma: 19174617-1-13
Bankszámlaszáma: 64500058-12550997
Alapítás éve: 1989.
Határozat száma: Pk.60609/1989/2, 1989.11.13.
Nyilvántartási számai: TE-540, TE3406, 609/1989
Közhasznúság nyilvántartásba vétel: 2005. december 15.
Határozatszáma: 60.609/1989/16
Elnök: Tüske Emil

A Biatorbágyi Tájvédő Kör az Alapszabályában foglaltak szerint közhasznú szervezetnek minősül.

Az Alapszabály III. pont 6.§ Az egyesület célja szerint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. CLVI. Tv.-ben szabályozott és az alapszabály 4.§-ban meghatározott közhasznú tevékenységet folytat.

4.§ Az egyesület a helyi természetvédelem, tájvédelem és hagyományőrzés érdekében és így a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítése céljából az alábbi olyan közfeladatokat látja el, amelyekről a Magyar Köztársaság Alkotmánya, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv., a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Tv., a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Tv., a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Tv., valamint a 147/1994. (XI:17.) Korm. Rendelet 1.§-a alapján, vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia, így különösen a helyi táj, természet és kulturális örökség védelméhez kötődő

  • kutatás, ismeretterjesztés,
  • kulturális tevékenység,
  • kulturális örökség (helyi tudás) megóvása,
  • környezetvédelem, (tájban gondolkodás)
  • helyi értékvédelem,
  • természetvédelem, (helyi erőforrások fenntartható fejlesztése és védelme)

Az Egyesület 2008. évben, mindezeket szemelőtt tartva alakította ki programját és költségvetését.

Az Egyesület által szervezett rendezvények, programok ingyenesek és nyitottak.

Közhasznúsági jelentés 2008A Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 2007. évi közhasznúsági jelentése

Egyesület neve: Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület
Egyesület címe: 2051 Biatorbágy, Szabadság út 3.
Adószáma: 19174617-1-13
Bankszámlaszáma: 64500058-12550997
Alapítás éve: 1989.
Határozat száma: Pk.60609/1989/2, 1989.11.13.
Nyilvántartási számai: TE-540, TE3406, 609/1989
Közhasznúság nyilvántartásba vétel: 2005. december 15.
Határozatszáma: 60.609/1989/16
Elnök: Tüske Emil

A Biatorbágyi Tájvédő Kör az Alapszabályában foglaltak szerint közhasznú szervezetnek minősül. “A Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 2007. évi közhasznúsági jelentése” bővebben


Beszámoló a 2007-évi SZJA 1% felhasználásáról

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik Egyesületünknek ajánlották fel 2007. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át (81.253,-Ft)! A befolyt összeget a következő képen használta fel egyesületünk: 6776 Ft-ot működésre és 74477 Ft-ot céljaink megvalósítására fordítottunk. A célszerinti felhasználásnál a következőkre fordítottunk: etyeki út mellett ültetett Családfasor platánfáinak beszerzésére, a Katalin-hegyi Kálvária felújított keresztjének helyreállítási munkáira, BudaVidék Zöldút programjára, útjelző köveinek kihelyezésére, a Madár-forrás pihenőjének karbantartási munkáira.

Az idei évben is megrendezésre került a Madarak és fák napja, a Víz világnapja, a Föld-napja, gondoztuk a Madár-forrást, részt vettünk „Ez a te napod” ifjúsági rendezvényen, folytattuk a BudaVidék Zöldút ismertebbé tételét. Képviseltük véleményünket természet és értékvédelmi témákban.

Kérjük, támogassa a jövőben is munkánkat személyi jövedelemadójának 1%-ával és adományaival!

Tüske Emil
elnök


A Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 2006. évi közhasznúsági jelentése

A Biatorbágyi Tájvédő Kör az Alapszabályában foglaltak szerint közhasznú szervezet.

Az Alapszabály III. pont 6.§ Az egyesület célja szerint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. CLVI. Tv.-ben szabályozott és a jelen alapszabály 4.§-ban meghatározott közhasznú tevékenységet folytat. “A Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 2006. évi közhasznúsági jelentése” bővebben