A Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 2007. évi közhasznúsági jelentése

Egyesület neve: Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület
Egyesület címe: 2051 Biatorbágy, Szabadság út 3.
Adószáma: 19174617-1-13
Bankszámlaszáma: 64500058-12550997
Alapítás éve: 1989.
Határozat száma: Pk.60609/1989/2, 1989.11.13.
Nyilvántartási számai: TE-540, TE3406, 609/1989
Közhasznúság nyilvántartásba vétel: 2005. december 15.
Határozatszáma: 60.609/1989/16
Elnök: Tüske Emil

A Biatorbágyi Tájvédő Kör az Alapszabályában foglaltak szerint közhasznú szervezetnek minősül. “A Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 2007. évi közhasznúsági jelentése” bővebben


Beszámoló a 2007-évi SZJA 1% felhasználásáról

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik Egyesületünknek ajánlották fel 2007. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át (81.253,-Ft)! A befolyt összeget a következő képen használta fel egyesületünk: 6776 Ft-ot működésre és 74477 Ft-ot céljaink megvalósítására fordítottunk. A célszerinti felhasználásnál a következőkre fordítottunk: etyeki út mellett ültetett Családfasor platánfáinak beszerzésére, a Katalin-hegyi Kálvária felújított keresztjének helyreállítási munkáira, BudaVidék Zöldút programjára, útjelző köveinek kihelyezésére, a Madár-forrás pihenőjének karbantartási munkáira.

Az idei évben is megrendezésre került a Madarak és fák napja, a Víz világnapja, a Föld-napja, gondoztuk a Madár-forrást, részt vettünk „Ez a te napod” ifjúsági rendezvényen, folytattuk a BudaVidék Zöldút ismertebbé tételét. Képviseltük véleményünket természet és értékvédelmi témákban.

Kérjük, támogassa a jövőben is munkánkat személyi jövedelemadójának 1%-ával és adományaival!

Tüske Emil
elnök


A Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 2006. évi közhasznúsági jelentése

A Biatorbágyi Tájvédő Kör az Alapszabályában foglaltak szerint közhasznú szervezet.

Az Alapszabály III. pont 6.§ Az egyesület célja szerint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. CLVI. Tv.-ben szabályozott és a jelen alapszabály 4.§-ban meghatározott közhasznú tevékenységet folytat. “A Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 2006. évi közhasznúsági jelentése” bővebbenBiatorbágyi Tájvédő Kör egyesületének egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

az Egyesület alapítói és tagjai a közhasznú jogállás megszerzése érdekében az 1989. június 21-én kelt Alapító Okiratukat a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseire figyelemmel az alábbiak szerint módosítják: “Biatorbágyi Tájvédő Kör egyesületének egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya” bővebben