A Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 2006. évi közhasznúsági jelentése

A Biatorbágyi Tájvédő Kör az Alapszabályában foglaltak szerint közhasznú szervezet.

Az Alapszabály III. pont 6.§ Az egyesület célja szerint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. CLVI. Tv.-ben szabályozott és a jelen alapszabály 4.§-ban meghatározott közhasznú tevékenységet folytat.

4.§ Az egyesület a helyi természetvédelem, tájvédelem és hagyományőrzés érdekében és így a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítése céljából az alábbi olyan közfeladatokat látja el, amelyekről a Magyar Köztársaság Alkotmánya, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv., a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Tv., a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Tv., a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Tv., valamint a 147/1994. (XI:17.) Korm. Rendelet 1.§-a alapján, vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia, így különösen a helyi táj, természet és kulturális örökség védelméhez kötődő

  • kutatás, ismeretterjesztés,
  • kulturális tevékenység,
  • kulturális örökség (helyi tudás) megóvása,
  • környezetvédelem, (tájban gondolkodás)
  • helyi értékvédelem,
  • természetvédelem, (helyi erőforrások fenntartható fejlesztése és védelme)

Az Egyesület 2006. évben, mindezeket szemelőt tartva alakította ki programját és költségvetését.

Az alábbiakban olvashatóak a Pénzügyi és számviteli beszámoló, mely kiterjed a célszerinti juttatások, támogatások felhasználására, a tisztségviselők juttatásaira is, valamint a az Elnöki beszámoló, mely tartalmi összefoglaló a 2006. év programjairól, eseményeiről, az Egyesület munkájáról.

Közhasznúsági jelentés

Hozzászólások