Találkozó a Főépítésszel

Szennyvíz átemelő Illatos út

Minden magára valamit is adó település tesz azért, hogy szakmai segítséget vegyen igénybe közterületeinek arculatát, fejlesztéseit meghatározó döntésekben, a meglévő értékek kezelésében.

Biatorbágy új főépítészével, Tamás Gáborral szerda délelőttönkénti négyórás fogadóóráján túl most „Kiállítás bontó” beszélgetésen is találkozhatunk 2011. április 18-án hétfőn este a Faluház kávézójában.

http://www.letakestamas.hu/

http://faluhaz.biatorbagy.hu/esemenyek/2011030558

Az önkormányzati főépítész

a) az állami főépítésszel és az érintett önkormányzatok főépítészeivel együttműködve elősegíti az illetékességi területét érintő területrendezési és településszerkezeti tervek összhangjának kialakítását,

b) folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési eszközök hatályosulását, tapasztalatairól évente tájékoztatást ad, és négyévente összefoglaló jelentést készít a képviselő-testület (közgyűlés) részére,

c) közreműködik a kulturális örökség védelméről szóló törvényben foglaltakkal, valamint a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltakkal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában,

d) szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a település egységes táji és építészeti arculatának alakítását,

e) közreműködik a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök nyilvántartására, a szabályozásokon alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség megállapítására vonatkozó helyi szabályok előkészítésében,

f) részt vesz – szükség szerint adatok szolgáltatásával – az illetékességi területére vonatkozó területi és települési információs rendszerek kialakításában és működtetésében,

g) vezeti a helyi önkormányzati tervtanácsot,

h) gondoskodik a helyi tervtanács nyilvántartásának vezetéséről, és abból adatokat szolgáltat az állami főépítésznek[190/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 8. §].

Forrás: http://www.epitesijog.hu/content/view/184/65/

Hozzászólások