BUBA a városban, avagy a partnerség

A kerékpározás nagy tradíciókkal rendelkező közlekedési forma Magyarországon és az utóbbi időkben egyre népszerűbbé válik az eszközök, és a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése, valamint a kerékpárokhoz való egyre könnyebb hozzáférhetőség miatt. Biatorbágyon a gépjárműforgalom erősen megnövekedett az elmúlt években, elsősorban a város nagyarányú növekedése miatt, ugyanakkor a kerékpárt használók száma is nagyobbá vált. Az intézmények, főleg az iskolák környezetében a gyalogosforgalom fokozódik, a tantermek számának bővülése, a gyermekek számának jelentős gyarapodása miatt. Ez a hatás helyben a biai városközpontot érinti a leglátványosabban, hiszen a város távlati terveiben “oktatási központként” szerepel a biai régi faluközpont…

Biatorbágyon eddig kisebb, egymáshoz nem kapcsolódó helyi kerékpárút fejlesztések valósultak meg, országos kerékpárút hálózathoz való kapcsolódás lehetőségét a Budapest-Balaton kerékpárút adja meg városunknak. A beruházást előkészítő egyeztetések az érintett önkormányzatokkal 2013-ban indultak be. A nyomvonal kialakítását a tervezők a helyi igények és javaslatok figyelembevételével, ugyanakkor a költségek alacsony szinten tartásával kívánták megoldani. Ezekről a szándékokról az akkori előtanulmányok, vázlattervek, cikkek tudósítanak.

A lakosság számára nyitott BUBA-val kapcsolatos helyi egyeztetéseken, városunk vezetői, a megbízott tervezőkkel és az állam képviselőivel közösen ismertették az aktuális tervezési fázis eredményét.  A hosszadalmasan elnyúló folyamatban a Biatorbágy belterületét érintő szakaszon, a két oldalon vezetett kerékpársáv ígéretétől hamar eljutottunk az egy oldali, kétirányú kerékpárútig. A helyben lakók észrevételei közül a fák megtartásának igénye érte el a legnagyobb figyelmet. A tervezők a kerékpáros pálya több kisebb elhúzásával, a kerékpárút szélességének csökkentésével, helyenként a járda „gyalog és kerékpárút” –tá alakításával próbáltak választ adni a felmerült kérdésekre, amik alapvetően városunk legforgalmasabb útvonalának adottságaiból adódtak. Alternatív nyomvonalak érdemi vizsgálatát nem tapasztalhattuk.

Bár 2018-ban lezárultak az egyeztetések, a nyitva hagyott kérdések, a megnyugtatóan le nem zárt problémák parazsa a munkálatok megindulásának közeledtével fellángolt. Egy biatorbágyi lakos kezdeményezésére alig pár hét alatt összegyűlt 2000 aláírás, mely a beruházás Szabadság út – Nagy utca szakaszán várható problémák miatt az együttgondolkodás újraindítását kéri, és javasolja, hogy az érintett szakaszt kikerülő útvonal készüljön.

Soha nem gyűlt még össze Biatorbágyon ilyen számú vagy arányú aláírás semmilyen témában!

A város lakói fordultak a város ügyeit intéző vezetéshez, aggodalmaik tisztázása érdekében, hiszen a város főútvonalait érintő beruházás átalakítja a városképet, jelentősen meghatározza a forgalmas útvonalak használhatóságát élhetőségét nemcsak kerékpáros, de gyalogos szempontból is. Az aláírók a város jövőjéért aggódó polgárok, akiknek a felvetése odafigyelést érdemelne, mert a tervezett változások nem visszavonhatóak.

Biatorbágy vezetése nem vette figyelembe a lakosság jelentős részének kérését. A párbeszéd újraindítása, a kérdéseket a nagy nyilvánosság előtt tisztázó kiviteli tervek teljes ismertetése helyett, a nagy példányszámban terjesztett önkormányzati kiadványban megjelenő írás, a felelősséget elhárítja, problémákat bagatellizálja, az aláírásgyűjtés szervezőit hamis színben tünteti fel, jó szándékukat megkérdőjelezi, őket magukat megrágalmazza.

Az aláírók a kerékpárúttal kapcsolatos problémákat valósnak érzik és megoldást várnak. Vajon kihez fordulhatnak ezután? Honnan várhatnak érdemi választ, segítséget?

A város újságjában megjelent állításokra további cikkekben reagálunk és nyilvános rendezvényeket kezdeményezünk.

Frissítés 2022 június 14

A cikk megjelenése óta közlekedésbiztonsági vizsgálat készült a meglévő tervek alapján, a lakossági aggodalmak nagyobb részének figyelembevétele nélkül (például kocsibeállók). Több biztonsági kockázat is feltárásra került, melyek itt megtekinthetőek.

A Budapest-Balaton kerékpárút Szabadság út  – Nagy utca nyomvonalának kérdésében kiírt népszavazás dátuma 2022 június 26.

Bővebb információk a témában biabuba.org -on

 

Hozzászólások