A Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 2009. évi Közhasznúsági jelentése

Egyesület neve: Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület
Egyesület címe: 2051 Biatorbágy, Szabadság út 3.
Adószáma: 19174617-1-13
Bankszámlaszáma: 64500058-12550997
Alapítás éve: 1989.
Határozat száma: Pk.60609/1989/2, 1989.11.13.
Nyilvántartási számai: TE-540, TE3406, 609/1989
Közhasznúság nyilvántartásba vétel: 2005. december 15.
Határozatszáma: 60.609/1989/16
Elnök: Tüske Emil

A Biatorbágyi Tájvédő Kör az Alapszabályában foglaltak szerint közhasznú szervezetnek minősül. “A Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 2009. évi Közhasznúsági jelentése” bővebbenA Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 2008. évi közhasznúsági jelentése

Egyesület neve: Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület
Egyesület címe: 2051 Biatorbágy, Szabadság út 3.
Adószáma: 19174617-1-13
Bankszámlaszáma: 64500058-12550997
Alapítás éve: 1989.
Határozat száma: Pk.60609/1989/2, 1989.11.13.
Nyilvántartási számai: TE-540, TE3406, 609/1989
Közhasznúság nyilvántartásba vétel: 2005. december 15.
Határozatszáma: 60.609/1989/16
Elnök: Tüske Emil

A Biatorbágyi Tájvédő Kör az Alapszabályában foglaltak szerint közhasznú szervezetnek minősül.

Az Alapszabály III. pont 6.§ Az egyesület célja szerint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. CLVI. Tv.-ben szabályozott és az alapszabály 4.§-ban meghatározott közhasznú tevékenységet folytat.

4.§ Az egyesület a helyi természetvédelem, tájvédelem és hagyományőrzés érdekében és így a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítése céljából az alábbi olyan közfeladatokat látja el, amelyekről a Magyar Köztársaság Alkotmánya, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv., a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Tv., a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Tv., a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Tv., valamint a 147/1994. (XI:17.) Korm. Rendelet 1.§-a alapján, vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia, így különösen a helyi táj, természet és kulturális örökség védelméhez kötődő

  • kutatás, ismeretterjesztés,
  • kulturális tevékenység,
  • kulturális örökség (helyi tudás) megóvása,
  • környezetvédelem, (tájban gondolkodás)
  • helyi értékvédelem,
  • természetvédelem, (helyi erőforrások fenntartható fejlesztése és védelme)

Az Egyesület 2008. évben, mindezeket szemelőtt tartva alakította ki programját és költségvetését.

Az Egyesület által szervezett rendezvények, programok ingyenesek és nyitottak.

Közhasznúsági jelentés 2008


A Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 2007. évi közhasznúsági jelentése

Egyesület neve: Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület
Egyesület címe: 2051 Biatorbágy, Szabadság út 3.
Adószáma: 19174617-1-13
Bankszámlaszáma: 64500058-12550997
Alapítás éve: 1989.
Határozat száma: Pk.60609/1989/2, 1989.11.13.
Nyilvántartási számai: TE-540, TE3406, 609/1989
Közhasznúság nyilvántartásba vétel: 2005. december 15.
Határozatszáma: 60.609/1989/16
Elnök: Tüske Emil

A Biatorbágyi Tájvédő Kör az Alapszabályában foglaltak szerint közhasznú szervezetnek minősül. “A Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 2007. évi közhasznúsági jelentése” bővebben


Beszámoló a 2007-évi SZJA 1% felhasználásáról

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik Egyesületünknek ajánlották fel 2007. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át (81.253,-Ft)! A befolyt összeget a következő képen használta fel egyesületünk: 6776 Ft-ot működésre és 74477 Ft-ot céljaink megvalósítására fordítottunk. A célszerinti felhasználásnál a következőkre fordítottunk: etyeki út mellett ültetett Családfasor platánfáinak beszerzésére, a Katalin-hegyi Kálvária felújított keresztjének helyreállítási munkáira, BudaVidék Zöldút programjára, útjelző köveinek kihelyezésére, a Madár-forrás pihenőjének karbantartási munkáira.

Az idei évben is megrendezésre került a Madarak és fák napja, a Víz világnapja, a Föld-napja, gondoztuk a Madár-forrást, részt vettünk „Ez a te napod” ifjúsági rendezvényen, folytattuk a BudaVidék Zöldút ismertebbé tételét. Képviseltük véleményünket természet és értékvédelmi témákban.

Kérjük, támogassa a jövőben is munkánkat személyi jövedelemadójának 1%-ával és adományaival!

Tüske Emil
elnök