Biai és Torbágyi Nemzeti Bizottság tájékoztatója 1956. december 1.

1956 Biatorbágy1956. december 1.
I. évfolyam 1. szám

1956. október 23. a magyar történelemben új fejezet kezdete.

(…) hanem forró és piros magyar vérrel íródott be drága hazánk történelmében, egy egész országot átformáló nemzeti felkelés indult el ezen a napon és a forradalom szele végigszáguldva hazánk felett elsöpörte a terror és az önkény rémuralmát. A bűnös Rákosi-Farkas-Gerő klikk jogtipró rendszere örökre eltűnt a történelem süllyesztőjében. A forradalom eredményeképpen jöttek létre a Forradalmi Munkástanács Nemzeti Bizottságok. Így kezdte meg működését a helyi Nemzeti Bizottság is. Egy hónapi működése bebizonyította, hogy tagjai olyan becsületes magyar embereinket nem a bosszú, vagy a hatalmi vágy vezérel, hanem egyetlen céljuk a félelemmentes, szabad s független Magyarország építése. Eddigi működésünk alatt javaslatot tettünk a helyi Tanács végrehajtó bizottságának átalakítására és a helyi iskola igazgatóságának leváltására. Az új végrehajtó bizottságot a helyi Tanács demokratikus alapon, titkos választással alakította át újjá.

Természetes, hogy a suttogó propaganda elkezdte működését a Nemzeti Bizottság ellen is, már arról is beszéltek, hogy lista készült egyes kommunistákról. Ezúton utasítjuk vissza az ilyen és ehhez hasonló aljas rágalmakat. Csak az beszél így, aki így is gondolkozik. Akinek első dolga volna listát készíteni, ha ő alkotná a Nemzeti Bizottságot. Ezek az emberek nem tudják talán elképzelni, hogy vannak még egyenes jellemű becsületes magyar emberek? Hát ezúton közöljük, hogy vannak. Mégpedig igen sokan. Mi nem káderlapok alapján … pártállásra való tekintettel kívánunk emberekkel elbírni. Egy a fontos: magyar ember és becsületes hazafi legyen. Természetesen a kompromittált, népellenes személyeknek sürgősen félre kell állniuk. A becsületes élethez ezeknek is … lesz joga, de a vezető helyekről távozniuk kell, vissza a termelő munkába … bizonyíthatják be jó szándékukat. Számtalanszor kihangsúlyoztuk már, hogy ellene vagyunk minden egyéb elégtételnek, ilyet eddig sem engedtünk meg a faluban, de ezután sem engedjük.

Az új élet kialakításában még rengeteg feladat és munka vár a szabadságra és függetlenségre vágyó magyar népre. Az önkény és a terror által diktált cselekmények egész sorát kell felülvizsgálni és helyrehozni. Szocializmust akarunk, de a magyar adottságok figyelembe vételével. Azt akarjuk, hogy ez … most már őszinte szívből, becsületes munkával történjék meg. Így alulról kezdve igazán titkos választással kell megválasztani vezetőinket (tanácstagjainkat, földművesszövetkezet vezetőségét stb.). Azt akarjuk, hogy valóban azok kerüljenek az élre, akik teljesen élvezik a nép bizalmát. Akinél nem az a döntő tényező, hogy milyen káder. Hanem rendelkezzen megfelelő tudással és szakmai képzettséggel. Ki kell jelentenünk, ellene vagyunk minden forradalmi, fehérterrorista megnyilvánulásnak, és szembeszállunk az önkényes restaurációs kísérletekkel szemben.

Új életet akarunk élni. Félelemmentes szabad és független magyar életet. Sorsunkat mi magyarok alakítjuk ki, de magyarul.

Rendet, nyugalmat és békét akarunk ebben az országban. Tiszta szívvel kezdtük meg és vívtuk végig a forradalmat és tiszta szívvel és tiszta kézzel kívánjuk szolgálni ezer sebből vérző országunkat az egész emberiség előtt!

Add tovább!

Alján kézírásos feljegyzés:
Ezt a tájékoztatót én és Szász Lóránt sokszorosítottuk. Mi csak stencileztük. Várnai írta a szöveget.
Bpest 1957 okt. 28.
Kecskés László


Biai és Torbágyi Nemzeti Bizottság Tájékoztatója 1956. december 8.

1956 Biatorbágy

1956. december 8.
I. évf. 2. szám

„Habár felül a gálya, s alul a víznek árja, mégis a víz az úr.” Több mint száz éve írta a költő ezen örök érvényű igazságot, s mindig a víz maradt az úr. A terror és az önkény uralma a népet kiszipolyozó zsarnokság csak ideig-óráig mutatta be áldozatát a sátán oltárán. A zsarnokság kezdetén már meg voltak számlálva napjaik. Az elnyomott nép veszélyesen izzó belső tűz, melyet lángra lobbant mindig a szabadság erejének legkisebb fuvallata is. Ezért hívjuk fel mindenki figyelmét, aki akár a rákosi-restaurálás, akár a fehér terror útját szeretné követni, hogy ne játsszon a tűzzel. E nép megízlelte, hacsak rövid időre is, a szabadság bódító nektárját, kitűzte a szabadság zászlaját és e zászlót örökre megvédi a nép.

Mint minden zavaros, átmeneti időszaknak, sajnos a nemzeti forradalomnak is meg vannak a maga vámpírjai. Ezek közé tartoznak azok az árdrágítók, akik képesek 5-6 Ft-ot kérni a tojás darabjáért és lelkiismeretlenül emelik fel a burgonya árát is. S a nyomornak ezen aljas vámszedői, látszólagos nyugalommal sétálnak közöttünk. Hát van lelkiismeretük ezeknek a biatorbágyi egyéneknek?! Legyen büntetésük a közmegvetés! Adjátok szájról-szájra neveiket és közösítsétek ki őket! Igen érdekes, hogy minden felszólítás nélkül teljesítik az adókivetési kötelezettségüket a polgárok. Meg kell jegyeznünk, hogy esetleges adómérséklés esetén nincs ok a nyugtalanságra, mert az esetleges többletfizetés átmegy a jövő évre, mint túlfizetés.

Igen dicséretre méltó eljárás az, amikor a felnőtt ezer féle módszert talál arra, hogy a gyermekek rossz szokásait nyesegeti, nevelgeti. Ugyanakkor azonban a felnőtteken teljesen úrrá lesz egy igen furcsa és rossz szokás. Ez a sorbanállás. Talán nem ízlik a hús, ha nem áll sorba érte? Vagy jobban áll rajta a kardigán, ha már hajnalban sorba áll érte? Kérjük, ne értsenek félre. Nem a gúnyolódási szándék mondatja ezt velünk, hanem az az érthetetlenség, amelyet sokan tanúsítanak ezekben a napokban. Semmi értelme, higyjék el, hogy annyira törik egymást az emberek a textil-üzlet előtt. Hiszen tapasztalhatták már eddig is, van itt áru elég és állandóan hoznak újat és újat. Biatorbágyi dolgozók, legyetek legalább magatartásban méltók dicső szabadságharcosainkhoz.

Papírhiányra való tekintettel felkérjük kedves olvasóinkat, hogy olvasóink közül valaki papírral rendelkezik, bocsássa azt a biai és torbágyi Tájékoztató szerkesztősége részére. Tájékoztatónkat ugyanis csak úgy tudjuk megjelentetni, ha olvasóink is támogatnak bennünket.

Olvasd és add tovább!

 


Kőkereszt a Kutya-hegyen

Néhány kutya-hegyi ingatlantulajdonos tervezi felújítatni a kutya-hegyi Orbán-keresztet, közismertebb nevén a Vörös-keresztet. Köznapi elnevezését vöröses színéről kapta. A szájhagyomány szerint régen a szőlősgazdák Szent Orbán, a szőlészek védőszentjének tiszteletére, köszönetképpen a jó termésért musttal locsolták meg a feszületet. “Kőkereszt a Kutya-hegyen” bővebben


Vargabetű

Az elmúlt év decembere óta egyre többen keresnek meg egy kerítés miatt. Kedvelt kirándulóhelyünkhöz vezető út lett pár száz méterrel hosszabb az Iharosban, a Madár forrástól (Iharosi, Édesvíz) a Kőorr felé vezető piros jelzésű turistaösvényt egy birtok körbekerítése miatt zárták le. A tulajdonos megpróbálta kompenzálni az építést, de a kárpótlásként kijelölt kerülő utak egyike 30 méter magas dombra visz, a másik meredek partfalú vízmosást keresztez… Nem lehet szó nélkül belenyugodni abba, ha valami jó elmúlik, erre való például egy jegyzet.

Tüske Emil “Vargabetű” bővebben


Januári méhecske

Biatorbágyi méhecskeAmikor február másodikán, gyertyaszentelő napján előbújik a medve a barlangjából és körbe kémlel, tudjuk hosszú lesz a tél ha visszasompolyog, hiszen szikrázó napsütés fogadta. Én január közepén háziméhvel találkoztam a kertemben, egy virító hóvirágon. Nem emlékszem kötődik-e a jelenséghez népi bölcsesség, talán itt lenne az ideje, hogy elgondolkodjunk rajta miért is történhetett ez meg.